fbp

Er der fordele ved Intermitten fasting?

10. september 2021

Intermittent fasting (også kaldet IF) er efterhånden blevet en populær vægttabsmodel, som kan hjælpe folk med at tabe sig, ved at faste i nogle faste perioder hvert døgn.

De mest populære fasting intervaller er 16/8, hvor man faster i 16 timer, og har et spisevindue på 8 timer. Der findes dog også andre tilgange til IF hvor, mange f.eks. faster i 20 timer og spiser i 4 timer.

For at undersøge, om der overhovedet er nogle fordele ved intermittent fasting, blev der i 2013 lavet et studie, hvor man undersøgte forskellen på 16/8 intermittent fasting og et mere normalt spisemønster, på 3 måltider dagligt.

Man delte 35 mænd, der alle havde mindst 5 års erfaring med styrketræning, ind i 2 grupper. Den ene spiste efter 16/8 modellen, og den anden halvdel spiste 3 måltider spredt ud over hele dagen.

Kalorieindtag og makronæringsstoffer blev holdt det samme i begge grupper, for udelukkende at se udfaldet fra fasten (1).

 

Resultater

I løbet af undersøgelsens 8 uger, fulgte de to grupper et 3 dages træningssplit, og fik efterfølgende foretaget en DEXA-scan.  Scanningen viste, at gruppen der fastede, havde opnået betydningsfuld større fedttab end gruppen der ikke fastede. Dette er på trods af, at der altså ikke var forskel på det samlet kalorieindtag.

Der var dog ingen forskel på hvordan de to grupper havde vedligeholdt deres muskelmasse eller maksimale styrke.

Studiet viste altså, at gruppen der fulgte IF, var i stand til at tabe fedtmasse, og samtidig bevare muskelmasse og styrke lige så godt som gruppen der ikke fulgte IF.

Forskerne fandt en stigning i stoffet adiponectin hos IF-gruppen, der er et peptidhormon som er med til at regulere glukoseniveau samt nedbrydning af fedtsyrer. Forskerne mener, at dette kan være en forklaring på, hvorfor IF-gruppen var i stand til at tabe mere fedt end den ”normale” gruppe, på trods af at der ikke var forskel på deres indtag af kalorier.

Når det så er sagt, kan man selvfølgelig altid stille spørgsmålstegn ved de to gruppers usikkerhed omkring selvrapportering af kalorieindtag.

Faldende testosteron hos de fastende

I forbindelsen med undersøgelsen, blev der foretaget en række blodprøver fra begge grupper. I fastegruppen så man et fald i gruppens testosteron, hvilket man ikke så i gruppen der spiste ”normalt”. Det faldende testosteron virkede dog ikke til at have påvirket gruppens evne til at beholde deres muskelmasse.
Det er meget uklart hvilke betydninger variationer i testosteronniveauet har, så længe det er inde for ”normalværdierne”.

Mouser et al. har bevist at der er en sammenhæng mellem højt testosteron og høj muskelmasse, samt lav fedtprocent. (2)

Fasten medførte desuden også et faldt i blodsukker, insulin og triglycerider.

Den førnævnte stigning i adiponectin er forbundet med en øget insulinfølsomhed. Så ud fra dette studie, kan vi se, at 16/8 fastings modellen kan have en positiv effekt på metaboliske sundhedsmarkører.

 

Kilder

  1. Aragon AA, Schoenfeld BJ. Nutrient timing revisited: is there a post-exercise anabolic window? J Int Soc Sports Nutr. 2013 Jan 29;10(1):5. doi: 10.1186/1550-2783-10-5.
  2. Tatiana Moro, Grant Tinsley, Antonino Bianco, Giuseppe Marcolin, Quirico Francesco Pacelli, Giuseppe Battaglia, Antonio Palma, Paulo Gentil, Marco Neri and Antonio Paoli. Effects of eight weeks of time-restricted feeding (16/8) on basal metabolism, maximal strength, body composition, inflammation, and cardiovascular risk factors in resistance-trained males. J Transl Med (2016) 14:290 DOI 10.1186/s12967-016-1044-0