fbp

Vilkår og persondatapolitik

FixYou forbeholder sig ret til at ændre disse Vilkår til enhver tid og uden forudgående meddelelse. De gældende Vilkår vil altid fremgå her.

Aflysningspolitik

Ydelsen kan aflyses uden ekstra gebyrer op til 24 timer inden ydelsens start. Aflyses ydelsen når der er 24 timer eller under til ydelsens start, pålægger vi et aflysningsgebyr på 50% af ydelsens værdi. Dette vil blive pålagt ved afregning af næste ydelse.
Dette vilkår er også gældende for ydelser som betales via klippe- og gavekort.

Ved booking af en ydelse online, eller via vores medarbejdere på mail, sociale medier eller per telefon, bekræftes disse betingelser.

 

Oplæring og kvalitetskontrol

Vi gør opmærksom på, at der lejlighedsvis kan være oplæring af en ny behandler inde i behandlerrummet, der vil varetage en del af behandlingen. I så fald du ikke ønsker tilstedeværelsen af behandler i oplæring skal dette ønskes ifm. booking eller før/under behandlingen.

For at sikre kvaliteten i vores behandlinger, kan der lejlighedsvis være observation af behandlingen af en af de øvrige behandlere. Dette er udelukkende for, at vi fortsat kan sikre den bedste ydelse. I så fald du ikke ønsker tilstedeværelsen af observerende behandler, skal dette ønskes ifm. booking eller før/under behandlingen.

Ret til ændring af behandler

Vi forbeholder os retten til, uden forudgående varsel, at ombooke klienter til en anden kvalificeret behandler, i tilfælde hvor den oprindeligt planlagte behandler er forhindret grundet sygdom eller anden uforudset årsag.

Denne ret til ombooking sikrer, at vores klienter fortsat modtager den bedste mulige behandling, selv under uventede omstændigheder.

Klippekort

Der er ingen refusion når klippekortet først er taget i brug og fortrydelsesretten bortfalder efter 14 dage jf. købsloven. Udløbsdato vil være 12 måneder fra udstedelse. Klippekort kan som udgangspunkt ikke bruges på behandlinger af Mathias. Klippekort er personlige, men kan benyttes af op til to personer indenfor fælles husstand. Klippekort kan ikke bruges til at betale for aflysningsgebyr, og skal derfor afregnes separat.

Gavekort

Gavekort til FixYou giver dig mulighed for at give en anden glæden ved en behandling hos os. Gavekort kan som udgangspunkt benyttes op til minimum 12 måneder fra udstedelse medmindre andet er angivet på gavekortet. Det kan ikke benyttes i kombination med øvrige tilbud eller i kombination med andre gavekort, og kan ikke byttes til kontanter.

Gavekort kan ikke bruges til at betale for aflysningsgebyr, og skal derfor afregnes separat.

Brug af gavekortet

Gavekortet giver mulighed for at vælge en enkelt behandling af de udvalgte behandlinger som fremgår af bookingsitet svarende til den behandlingstid angivet på gavekortet.
Et gavekort konverteres til serviceydelse og benyttes i forbindelse med betalingen efter behandling.
Et gavekort kan kun benyttes én gang, og et gavekort til 60 minutters behandling kan ikke benyttes til to behandlinger af 30 minutter.

 

Persondatabehandling

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

FixYou Sports Clinic

Østerbrogade 27, 1. sal,
2100 København Ø

CVR-nr.: 43444417

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via info@fixyou.dk.

 

Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter.

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere.

Kommunikation med potentielle kunder

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:

  • Kontaktformular
  • Email
  • Telefon

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx. svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi sletter vores kommunikation med dig når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Kunder

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, telefonnummer, e-mail, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende. 

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Vi opbevarer dine personoplysninger i minimum 5 år efter at ydelser og udestående er afsluttet. 

Nyhedsbrev

Vi har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen.

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af vores ydelser.

Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. 

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, stopper vi også med at sende dette til dig. 

Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3. 

Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet. 

Jobansøgninger

Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed. 

Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. 

Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil vi med det samme vurdere om din ansøgning er relevant, og herefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match. 

Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat til jobbet er fundet.

Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/eller ansættes til jobbet, så vil vi give dig særskilt information om hvordan, at vi behandler dine personoplysninger i denne forbindelse. 

Databehandlere

Vi har samarbejdspartnere, og benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere. Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Profilering og automatiserede afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Tredjelandeoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller databehandlere som opbevarer data i EU/EØS. 

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. 

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende awareness træning, samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne. 

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt. Dette kan for eksempel være, hvis vi har indhentet eller modtaget oplysninger ulovligt eller hvis der er tvivl om rigtigheden af oplysningerne. Hvis der er tale om en berettiget indsigelse, må vi ikke behandle oplysningerne, før det er afklaret, om vi oprindeligt have tilstrækkeligt grundlag for at behandle dem.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.